z chęcią Zajmiemysię i państwa dachem.

Polityka Prywatnosci - G.M.V. Dachbau GmbH

G.M.V. Dachbau GmbH gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową www.gmv-dachbau-gmbh.de Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Zbieranie i wykorzystanie informacji

G.M.V. Dachbau GmbH jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. G.M.V. Dachbau GmbH. nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.

Anonimowość

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi do czasu aż zadecydują, że chcą z anonimowsci zrezygnować. Ponadto G.M.V. Dachbau GmbH zastrzega sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych.

Subskrypcje

Aby otrzymać pewne informacje o naszej firmie, konieczne jest podanie przez użytkownika swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez G.M.V. Dachbau GmbH tylko w celu wysłania żądanych informacji. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może w każdej chwili anulować subskrypcję.

Ochrona danych i zachowanie poufności

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez G.M.V. Dachbau GmbH za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu naszego serwisu, aby nikt postronny nie mógł wykorzystywać lub zmieniać Twoich informacji. Prosimy też o zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

G.M.V. Dachbau GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu.

W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.